Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

ZDRAVSTVENA VZGOJA

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Naša šola je že od šolskega leta 1997/98 vključena v mrežo Zdravih šol, zato posvečamo posebno skrb preventivnemu zdravstvenemu varstvu učencev. V šolskem letu 2023/2024 se bodo preventivni zdravstveni pregledi začeli izvajali po novi časovnici, to je v 2., 4., 6., in 8. razredu. Naši učenci bodo imeli redne sistematične preglede, ki jih bo izvajal Oddelek šolske medicine Zdravstvenega doma Novo mesto, v ZD Novo mesto. Zdravstvena služba bo izvedla obvezna cepljenja po nacionalnem cepilnem programu.
Ob sistematskih pregledih za udeležence že vrsto let poteka vzgoja za zdravje. Poleg tega vzgojo za zdravje na šoli izvajajo izvajalci Zdravstveno vzgojnega centra ZD Novo mesto. Razredniki matične šole in podružnice bodo za svoje učence izbrali vsebine iz njihove ponudbe (zdrave navade, zdrav način življenja, odraščanje, zasvojenost, temeljni postopki oživljanja, vzgoja za zdravo spolnost, stres, delovanje človeškega telesa, varno na počitnice, umivanje rok s praktičnim prikazom, dobra drža, varno deskanje po spletu, stres v šolskih klopeh, nevarne substance med mladimi, zdrava prehrana v obdobju odraščanja in pomen gibanja v obdobju odraščanja, ipd.).

 

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Sodelujemo tudi z Zobozdravstveno ordinacijo Mojce Ramuta, dr. dent. med., iz Škocjana, ki izvaja redne sistematske zobozdravstvene preglede za učence vseh razredov matične šole in podružnice Bučka.
Poleg tega sodelujemo tudi z Zobozdravstveno službo ZD Novo mesto, ki skrbi za čiste zobe, ko učence od 1. do 5. razreda vključimo v tekmovanje Za čiste zobe (soglasje staršev). Poleg tega za nas pripravijo preventivna predavanja o pomenu skrbi za zobno higieno in pregled ustreznosti umivanja zob (soglasje staršev).
Prizadevamo si, da bi zdravemu načinu življenja sledili tako učenci kot tudi delavci šole, zato učitelji v redni pouk in razširjen program vključujejo teme, povezane z zdravo prehrano, gibanjem in skrbjo za duševno zdravje.

 

RAZRED TEMA TRAJANJE
1. Zdrave navade od 1 do 2 šolski uri
2. Osebna higiena od 1 do 2 šolski uri
3. Zdrav način življenja od 1 do 2 šolski uri
4. Preprečevanje poškodb od 1 do 2 šolski uri
5. Zasvojenost od 1 do 2 šolski uri
6. Odraščanje – dve plati medalje od 1 do 2 šolski uri
7. Pozitivna samopodoba in stres od 1 do 2 šolski uri
8. Medsebojni odnosi; Temeljni postopki oživljanja od 1 do 2 šolski uri
9. Vzgoja za zdravo spolnost; Temeljni postopki oživljanja od 1 do 2 šolski uri

 

(Visited 55 times, 1 visits today)
Dostopnost