Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

Knjižnica OŠ Frana Metelka Škocjan

Na šoli deluje šolska knjižnica za učence in strokovna knjižnica za pedagoške delavce. Učencem in strokovnim delavcem je na voljo okrog 20 000 enot knjižničnega gradiva in 34 naslovov časopisov in revij.

Knjižnica je vključena v COBISS. Ta  predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični informacijski sistem.

Učenci in zaposleni v šoli si izbirajo leposlovna in strokovna / poučna gradiva. Tu dobijo svoje domače branje in bralno značko,  literaturo za različna tekmovanja, različne individualne interese tako s področja umetnostnih kot neumetnostnih besedil.  Prav tako  pa štirikrat letno pridejo v knjižnico v okviru pouka. Ure knjižnično-informacijskih znanj izvajamo po dogovoru z učitelji razredne stopnje in z učitelji  predmetne stopnje.

Učenci si lahko izposojajo gradivo vsak dan:

PONEDELJEK 7.00 – 14.15
TOREK 7.00 – 14.15
SREDA 7.00 – 14.15
ČETRTEK 7.00 – 14.15
PETEK 7.00 – 14.00
   

BRALNA ZNAČKA


DOMAČE BRANJE

UREJENOST KNJIŽNICE

UČBENIŠKI SKLAD


ZANIMIVE POVEZAVE

DOGODKI V KNJIŽNICI


KAKO NAVAJAMO VIRE

(Visited 531 times, 1 visits today)
Dostopnost