Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

VODSTVO ŠOLE

IME IN PRIIMEK STROKOVNO DELO EMAIL
JANJA LESJAK ravnateljica janja.lesjak@os-skocjan.si
NATALIJA KOTAR pomočnica ravnateljice natalija.kotar@os-skocjan.si
URŠKA PICEK vodja podružnice urska.picek@os-skocjan.si

ADMINISTRACIJA

IME IN PRIIMEK STROKOVNO DELO EMAIL
KSENIJA ZUPAN poslovna sekretarka ksenija.zupan@os-skocjan.si
NATAŠA BOBIČ knjigovodkinja natasa.bobic@os-skocjan.si
TATJANA GORŠE računovodkinja tatjana.gorse@os-skocjan.si

Učitelji I. in II. triade:

IME IN PRIIMEK  RAZ. STROKOVNI NASLOV EMAIL
1. NUŠKA KOŠAK 1.a prof. razrednega pouka nuska.keglovic@os-skocjan.si
2. TEA KUMP 1. b dipl. vzg. predšolskih otrok tea.kump@os-skocjan.si
3. TATJANA VÖRÖŠ 1. a, 2. str.del. dipl. vzg. predšolskih otrok tatjana.voros@os-skocjan.si
4. TEA HARMANDIĆ/
ZORICA ROMIH
1. b, 2. str.del. prof. razrednega pouka/prof. nemščine tea.harmandic@os-skocjan.si/
zorica.romih@os-skocjan.si
5. LIDIJA KALIN 2. a prof. razrednega pouka lidija.kalin@os-skocjan.si
6.  ANDREJKA ŠTIMPFEL/
MATEJA ZAKŠEK
2. b prof. razrednega pouka/ dipl.vzg.pred.otrok andrejka.stimpfel@os-skocjan.si/
mateja.zaksek@os-skocjan.si
7. MAJA SALAMON 2. c prof. razrednega pouka maja.salamon@os-skocjan.si
8. KATJA PLOJ 3. a prof. razrednega pouka katja.ploj@os-skocjan.si
9. URŠKA RUDMAN 3. b prof. razrednega pouka urska.rudman@os-skocjan.si
10. JASMINA POVŠE 4. a prof. razrednega pouka jasmina.povse@os-skocjan.si
11. ALEKSANDER BOŽIČ 4. a prof. razrednega pouka aleksander.bozic@os-skocjan.si
12. TINA JANČAR 5. a prof. razrednega pouka tina.jancar@os-skocjan.si
13. JASMINA BLAŽON 5. b prof. razrednega pouka jasmina.blazon@os-skocjan.si
14. KATJA PUCELJ POPR1 dipl. vzg. pred. otrok pucelj.katja@os-skocjan.si
15. MARJANA POVŠE POPR2 dipl. vzg. pred. otrok marjana.povse@os-skocjan.si
16. EMA MAKOVEC POPR3 vzg. pred. otrok ema.makovec@os-skocjan.si
17. SABINA PIRC POPR4 dipl. vzg. pred. otrok sabina.pirc@os-skocjan.si
18. URŠKA PICEK 1., 2. P prof. razrednega pouka urska.picek@os-skocjan.si
19. ANKA B. GORENC 2., 3. P prof. razrednega pouka anka.blatnik.gorenc@os-skocjan.si
20. URŠKA ZIDAR 4., 5. P prof. razrednega pouka urska.zidar@os-skocjan.si
21. SARA CIZELJ 2. str. del. prof. razrednega pouka sara.cizelj@os-skocjan.si
22. MAJA AVBAR POPR BUČKA dipl. vzg. pred. otrok maja.avbar@os-skocjan.si

Predmetni učitelji, ki so razredniki:

IME IN PRIIMEK  RAZ. STROKOVNI NASLOV EMAIL
23. ALENKA HRASTAR 6. a prof. športne vzgoje alenka.hrastar@os-skocjan.si
24. SABINA KLEMENČIČ 6. b dipl. biologinja sabina.klemencic@os-skocjan.si
25. GABRIJELA KOVAČ 6. c prof. zgodovine in geografije gabrijela.kovac@os-skocjan.si
26. MATEJA SLADIČ 7. a prof. angleščine mateja.sladic@os-skocjan.si
27. TADEJA LAH 7. b prof. matematike in fizike tadeja.lah@os-skocjan.si
28. JAN CERLE 8. a prof. zgodovine in teologije jan.cerle@os-skocjan.si
29. TANJA LUŠTEK 8. b prof. slovenščine in umetnostne zgodovine tanja.lustek@os-skocjan.si
30. SABINA HOČEVAR 9. a prof. kemije in biologije sabina.hocevar@os-skocjan.si
31. IRENA PLETERSKI 9. b prof. slovenščine irena.hocevar@os-skocjan.si

Ostali učitelji, ki niso razredniki:

IME IN PRIIMEK  STROKOVNI NASLOV EMAIL
32. TINA GORENJC univ. dipl. filozof in prof. teologije tina.gorenjc@os-skocjan.si
33. METKA BABIČ/ LUKA LENART mag. prof. glasbene pedagogike metka.babic@os-skocjan.si/luka.lenart@os-skocjan.si
34. DARJA PLUT prof. angleščine darja.plut@os-skocjan.si
35. IGOR PANGRČIČ prof. mat. in računal. igor.pangrcic@os-skocjan.si
36. NADJA MATJAŠIČ mag. poučevanja na razredni.st. z angleščino nadja.cverle@os-skocjan.si
37. DANIELA ZUPAN DEŽMAN mag. prof. pouč. likovne pedagogike daniela.zupan.dezman@os-skocjan.si
38. LIDIJA ROŽMARIČ pred. uč. matematike in tehn. vzgoje lidija.rozmaric@os-skocjan.si
39. MANJA TRAVNIKAR predmetna učiteljica telesne vzgoje manja.travnikar@os-skocjan.si
40. ANA BOŽIČ dipl. organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnosti ana.bozic@os-skocjan.si
41. MARINKA  CERINŠEK dipl. bibliotek. in prof. slov. jezika marinka.cerinsek@os-skocjan.si
42. NATALI POŽAR prof. proizvodno-tehnične vzgoje in biologije natali.pozar@os-skocjan.si
43. ANICA TRAMTE univ. dipl. socialna delavka anica.tramte@os-skocjan.si
44. ANDREJ PRIMC prof. športne vzgoje andrej.primc@os-skocjan.si
45. KATJA ŽIBERT univ. dipl. pedagoginja katja.zibert@os-skocjan.si
46. MAJA KROŠELJ dipl. soc. (UN) in prof. pedagogike (UN) maja.kroselj@os-skocjan.si
47. VESNA KUKAVICA univ. dipl. soc. pedagoginja vesna.voglar@os-skocjan.si
48. IRENA Č. PETERLIN prof. def. / specialna pedagoginja irena.cengija.peterlin@os-skocjan.si

 

(Visited 884 times, 1 visits today)
Dostopnost