Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo  uresničuje in zagotavlja osnovnošolsko izobraževanje na območju, za katerega je ustanovljeno. 

MATIČNA ŠOLA: 

Škocjan, Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, Dobruška vas, Dolenje Dole, Dolnja Stara vas, Gabernik, Gorenje Dole, Goriška Gora, Goriška vas pri Škocjanu, Gornja Stara vas, Grmovlje, Hrastulje, Hudenje, Jelendol, Klenovik, Mačkovec pri Škocjanu, Male Poljane, Osrečje, Ruhna vas, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Stranje pri Škocjanu, Tomažja vas, Velike Poljane, Zagrad, Zalog pri Škocjanu, Zavinek in Zloganje.  

PODRUŽNICA BUČKA: 

Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt. 

(Visited 69 times, 1 visits today)
Dostopnost