Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

Sadje in zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost. Da bi se ljudje bolj zdravo prehranjevali je Evropska komisija sprejela ukrep SŠS, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri uživanju sadja in zelenjave.

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa je povečati porabo sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).
V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.

V letošnjem šolskem letu 23/24, bomo na naši šoli razdeljevali po shemi šolskega sadja le sadje in zelenjavo. Dejavnost bo označena tudi na jedilniku. Prednost bo imelo sadje in  zelenjava ekološkega izvora. Shema šolskega sadja bo podprta tudi z izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi (izdelali bomo plakate, izvedli naravoslovne dneve, praktične vaje pri pouku gospodinjstva in RaP-u, tematske razredne ure,…).
Sadje in zelenjavo se bo razdeljevalo kot dodaten brezplačni obrok otrokom v šoli; obvezni bodo izobraževalni spremljevalni ukrepi.

Z delitvijo sadja v letošnjem šolskem letu začnemo oktobra.

 1. Delitve bodo po razredih pri razredni uri oddelkov.
 2. Sadje je razporejeno v košaricah za vsak razred posebej, zelenjava bo ponujena na krožnikih (oz . pladnjih), razdeljujejo reditelji, razredniki oz. učitelji.
 3. Delimo predvsem sadje in zelenjavo po možnosti lokalne pridelave, tudi ekološko ali iz integrirane pridelave.
  4. Izvajamo načrt spremljevalnih ukrepov z namenom ozaveščati učence, učitelje in starše o zdravih prehranjevalnih navadah in zdravi prehrani – s prispevki na šolskem radiu, na šolski spletni strani, na oglasni deski šole, s predavanji na razrednih urah ter urah pouka (SPO, NIT, GOS, NRA, BIO):
 • učenci spoznajo priporočila zdrave prehrane,
 • se seznanijo z načini prehranjevanja,
 • spoznajo človekove potrebe po hranilni in energijski vrednosti,
 • spoznajo pomen pogrinjka za različne priložnosti,
 • se seznanijo z ustreznim obnašanjem pri jedi,
 • spoznajo pomen higiene rok pri delu in pripravi živil ter pri prehranjevanju,
 • spoznajo pomen informacij na deklaraciji.

Učinke izvajanja sheme šolskega sadja bo spremljal in vrednotil Inštitut za varovanje zdravja, ki mu bo šola morala poslati posnetek stanja o uživanju sadja in zelenjave ob začetku in koncu izvajanja sheme šolskega sadja. V ta namen bomo med učenci izvedli anketo.

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se bomo potrudili in dosledno izpeljali zastavljeno shemo.

 

Več o projektu si lahko preberete na:

http://www.shemasolskegasadja.si.

Vprašalnik za učence – ŠOLSKA SHEMA 2023/2024 UČENCI – 1KA | Spletne ankete (nijz.si)

Jasmina Povše, organizatorica šolske prehrane

(Visited 93 times, 1 visits today)
Dostopnost