Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda. Učenci preverijo svoje znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda je za vse učence obvezno.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda in je prav tako obvezno za vse učence. Na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta (izvemo 1. septembra), ki je po osnovnih šolah različen in ga določi minister v začetku septembra za tekoče šolsko leto.  Minister je letos s sklepom določil, da bo tretji predmet na NPZ za učence 9. razreda na naši šoli LIKOVNA UMETNOST.

Učenci s posebnimi potrebami obeh razredov imajo pri nacionalnem preverjanju znanja pravico do ustreznih prilagoditev.

Pomembnejši datumi posameznih aktivnosti pri izvajanju nacionalnega preverjanja znanja:

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2023 SEPTEMBER 1. 9. – petek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta
NOVEMBER 30. 11. – četrtek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
2024

 

 

MAJ

 

7. 5. – torek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. 5. – četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. – ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

JUNIJ

 

3. 6. – ponedeljek seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
7. 6. – petek Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
15. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
24. 6. – ponedeljek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

(Visited 53 times, 1 visits today)
Dostopnost