Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

KDO SMO IN KJE SMO

OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
  Škocjan 51, 8275 Škocjan
  Telefon 07 384 66 00
  Elektronski naslov: os-skocjan@guest.arnes.si
  Spletna stran: https://skocjansola.splet.arnes.si/
  Številka transakcijskega računa: 01321-6030682613
  Davčna številka: SI70483345
  Matična Številka: 5086388

 

RAVNATELJICA    Janja Lesjak, 07 384 66 02 
  janja.lesjak@os-skocjan.si

                                     

POMOČNICA  Natalija Kotar, 07 384 66 03
RAVNATELJICE  natalija.kotar@os-skocjan.si

  

PODRUŽNIČNA ŠOLA BUČKA
  Bučka 27, 8276 Bučka
  Telefon: 07 384 66 30
  Vodja: Urška Picek
  urska.picek@os-skocjan.si
  Spletna stran: https://podruznicabucka.splet.arnes.si/
  Davčna številka: SI70483345
  Matična Številka: 5086388

 

POMOČNICA     Darinka Matjašič
RAVNATELJICE ZA     darinka.matjasic@os-skocjan.si
VRTEC  

 

TAJNICA Ksenija Zupan, 07 384 66 00
  ksenija.zupan@os-skocjan.si

 

RAČUNOVODKINJA Tatjana Gorše, 07 384 66 05
  tatjana.gorse@os-skocjan.si

 

KNJIGOVODKINJA Nataša Bobič, 07 384 6605
  natasa.bobic@os-skocjan.si

 

KNJIŽNIČARKA  Marinka Cerinšek, 07 384 66 08
  marinka.cerinsek@os-skocjan.si

                                           

SVETOVALNA SLUŽBA socialna delavka
  Anica Tramte, 07 384 66 11
  anica.tramte@os-skocjan.si
  socialna pedagoginja
  Vesna Kukavica, 07 384 66 13
  vesna.voglar@os-skocjan.si
  pedagoginja
  Katja Žibert, 07 292 76 24
  katja.zibert@os-skocjan.si

 

ŠOLSKA KUHINJA   vodja kuhinje
  Jožica Škulj, 07 384 66 07
  jozica.skulj@os-skocjan.si

 

ORGANIZATORKA  Jasmina Povše
ŠOLSKE PREHRANE jasmina.povse@os-skocjan.si

 

HIŠNIKA    Milan Markelc (nad. Tomaž Čarman) in Samo Čelesnik
  07 384 66 21
  tomaz.carman@os-skocjan.sisamo.celesnik@os-skocjan.si

 

(Visited 662 times, 1 visits today)
Dostopnost